xây dựng bộ máy điều hành vững mạnh David A. Nadler

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

xây dựng bộ máy điều hành vững mạnh   David A. Nadler

xây dựng bộ máy điều hành vững mạnh David A. Nadler

Tác giả:

Bình luận
Loading...