Tuần Làm Việc 4 giờ - Timothy Ferriss

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Tuần Làm Việc 4 giờ - Timothy Ferriss

Tuần Làm Việc 4 giờ - Timothy Ferriss

Tác giả:
Thể loại: quản trị

Bình luận
Loading...