Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế - Hòa Nhân

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế - Hòa Nhân

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế - Hòa Nhân

Tác giả:
Thể loại: quản trị

Bình luận
Loading...