Tứ thư lãnh đạo Thuật quản trị

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Tứ thư lãnh đạo Thuật quản trị

Tứ thư lãnh đạo Thuật quản trị

Tác giả:

Bình luận
Loading...