Tư duy như những nhà Đầu tư vĩ đại (Colin Nicholson)

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Tư duy như những nhà Đầu tư vĩ đại (Colin Nicholson)

Tư duy như những nhà Đầu tư vĩ đại (Colin Nicholson)

Tác giả:

Bình luận
Loading...