Tứ đại quyền lực (Scott Galloway)

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Tứ đại quyền lực (Scott Galloway)

Tứ đại quyền lực (Scott Galloway)

Tác giả:

Bình luận
Loading...