Thương Gia Do Thái Bậc Thầy Kinh Doanh - Trương Đống Triết

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Thương Gia Do Thái Bậc Thầy Kinh Doanh - Trương Đống Triết

Thương Gia Do Thái Bậc Thầy Kinh Doanh - Trương Đống Triết

Tác giả:
Thể loại: quản trị

Bình luận
Loading...