Think Big and Kick Ass In Business And Life - Trump _ Bill Zanker

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Think Big and Kick Ass In Business And Life - Trump _ Bill Zanker

Think Big and Kick Ass In Business And Life - Trump _ Bill Zanker

Tác giả:

Bình luận
Loading...