Think and Grow Rich - Suy nghĩ và làm giàu (Napoleon Hills)

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Think and Grow Rich - Suy nghĩ và làm giàu (Napoleon Hills)

Think and Grow Rich - Suy nghĩ và làm giàu (Napoleon Hills)

Tác giả:
Thể loại: tư duy kinh doanh

Bình luận
Loading...