The One Minute Manager - Buills High Performing Team - Ken Blanchard

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

The One Minute Manager - Buills High Performing Team - Ken Blanchard

The One Minute Manager - Buills High Performing Team - Ken Blanchard

Tác giả:

Bình luận
Loading...