The Leadership Pill - The Missing Ingredient in Motivating People Today - Ken Blanchard _ Marc Muchnick

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

The Leadership Pill - The Missing Ingredient in Motivating People Today - Ken Blanchard _ Marc Muchnick

The Leadership Pill - The Missing Ingredient in Motivating People Today - Ken Blanchard _ Marc Muchnick

Tác giả:

Bình luận
Loading...