The 24-Carrot Manager – Adrian Gostick _ Chester Elton

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

The 24-Carrot Manager – Adrian Gostick _ Chester Elton

The 24-Carrot Manager – Adrian Gostick _ Chester Elton

Tác giả:

Bình luận
Loading...