Tạo lập tính cách con người

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Tạo lập tính cách con người

Tạo lập tính cách con người

Tác giả:
Thể loại: startup - CEO

Bình luận
Loading...