Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân - Fernando Trías De Bes

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân - Fernando Trías De Bes

Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân - Fernando Trías De Bes

Tác giả:

Bình luận
Loading...