Nhà Đầu Tư Thông Minh (Benjamin Graham)

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Nhà Đầu Tư Thông Minh (Benjamin Graham)

Nhà Đầu Tư Thông Minh (Benjamin Graham)

Tác giả:

Bình luận
Loading...