nghệ thuật giải quyết các vấn đề - Nannette Rundle Carroll

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

nghệ thuật giải quyết các vấn đề - Nannette Rundle Carroll

nghệ thuật giải quyết các vấn đề - Nannette Rundle Carroll

Tác giả:

Bình luận
Loading...