Mỗi ngày tiết kiệm một giờ - Michael Heppell

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Mỗi ngày tiết kiệm một giờ - Michael Heppell

Mỗi ngày tiết kiệm một giờ - Michael Heppell

Tác giả:
Thể loại: quản trị

Bình luận
Loading...