Henry Ford cuộc đời và sự nghiệp của tôi - Henry Ford

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Henry Ford cuộc đời và sự nghiệp của tôi - Henry Ford

Henry Ford cuộc đời và sự nghiệp của tôi - Henry Ford

Tác giả:

Bình luận
Loading...