Guerrilla Marketing for Job Hunters 2.0 - Jay Conrad Levinson _ David E. Perry

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Guerrilla Marketing for Job Hunters 2.0 - Jay Conrad Levinson _ David E. Perry

Guerrilla Marketing for Job Hunters 2.0 - Jay Conrad Levinson _ David E. Perry

Tác giả:

Bình luận
Loading...