Đừng bận tâm về chuyện tiền bạc (Richard Carlson)

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Đừng bận tâm về chuyện tiền bạc (Richard Carlson)

Đừng bận tâm về chuyện tiền bạc (Richard Carlson)

Tác giả:

Bình luận
Loading...