đao cua Warren Buffett - David Clark Mary Buffett

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

đao cua Warren Buffett - David Clark Mary Buffett

đao cua Warren Buffett - David Clark Mary Buffett

Tác giả:
Thể loại: chứng khoán

Bình luận
Loading...