Con Người 80-20 - Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80-20 Trong Công Việc - Richard Koch

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Con Người 80-20 - Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80-20 Trong Công Việc - Richard Koch

Con Người 80-20 - Chín Yếu Tố Cốt Lõi Của Thành Công 80-20 Trong Công Việc - Richard Koch

Tác giả:
Thể loại: quản trị

Bình luận
Loading...