Cổ Phiếu Thường Lợi Nhuận Phi Thường - Philip A. Fisher

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Cổ Phiếu Thường Lợi Nhuận Phi Thường - Philip A. Fisher

Cổ Phiếu Thường Lợi Nhuận Phi Thường - Philip A. Fisher

Tác giả:

Bình luận
Loading...