Bill Gates con đường dẫn đến tương lai - Jonathan Gatlin

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Bill Gates con đường dẫn đến tương lai - Jonathan Gatlin

Bill Gates con đường dẫn đến tương lai - Jonathan Gatlin

Tác giả:

Bình luận
Loading...