Biết người, dùng người, quản người (Tạ Ngọc Ái)

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Biết người, dùng người, quản người (Tạ Ngọc Ái)

Biết người, dùng người, quản người (Tạ Ngọc Ái)

Tác giả:
Thể loại: quản trị

Bình luận
Loading...