Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty (Seldon Bowles)

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty (Seldon Bowles)

Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty (Seldon Bowles)

Tác giả:
Thể loại: quản trị

Bình luận
Loading...