Bạch Thái Bưởi – khẳng định doanh tài nước Việt

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Bạch Thái Bưởi – khẳng định doanh tài nước Việt

Bạch Thái Bưởi – khẳng định doanh tài nước Việt

Tác giả:

Bình luận
Loading...