50 công ty làm thay đổi thế giới

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

50 công ty làm thay đổi thế giới

50 công ty làm thay đổi thế giới

Tác giả:
Thể loại: startup - CEO

Bình luận
Loading...