101 Trí Tuệ Người Do Thái - Eran Katz

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

101 Trí Tuệ Người Do Thái - Eran Katz

101 Trí Tuệ Người Do Thái - Eran Katz

Tác giả:

Bình luận
Loading...