100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh - Brian Tracy

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh - Brian Tracy

100 Quy Luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh - Brian Tracy

Tác giả:

Bình luận
Loading...