Thói quen Thứ 8

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Thói quen Thứ 8

Tác giả:
Loading...