The 7 Habits of Highly Effective People - Stephen R. Covey

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

The 7 Habits of Highly Effective People - Stephen R. Covey

Tác giả:
Loading...