Leadership Secrets Of The World’s Most Successful CEOS - Eric Yaverbaum

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Leadership Secrets Of The World’s Most Successful CEOS - Eric Yaverbaum

Tác giả:
Loading...